XII/XIII-XVIII a. gyvavusi feodalinė Lietuvos valstybė. Sostinė – Naugardukas nuo 1240 m. iki 1323 m., vėliau Vilnius nuo 1323 m.. Valstybės pavadinimas Lietuvos Didžioji Kunigaikštystė galutinai nusistovėjo apie XIII a. vidurį. Susidarė Lietuvos kunigaikštystės pagrindu,  prie jos prisijungus kelioms kitoms baltų gentinėms žemėms (kunigaikštystėms). Nuo XII a. pabaigos apėmė beveik visą dabartinę Lietuvą ir dalį dabartinės  Baltarusijos, nuo XIV a. vid. – beveik visą dabartinę Lietuvą ir visą dabartinę  Baltarusiją, nuo XIV a. II pusės iki 1569 m. – dar ir didžiąją dabartinę  Ukrainos dalį. 1386-1569 m. LDK ir Lenkiją valdė (išskyrus kelias pertraukas) vienas valdovas, o nuo 1569 m. LDK kartu su Lenkija sudarė konfederacinę Abiejų Tautų Respubliką. 1795 m., po ATR III padalinimo, LDK nustojo egzistavusi (didžioji jos dalis tada atiteko Rusijos imperijai).

 

 

Paveikslas - plakatas. Matmenys 50  ×35,5 cm (be rėmo). Paveikslo su rėmu matmenys 56,5×42 cm.

Kaina - 58,96 € (kaina nurodyta su rėmais)

A3 plakatas.  Kaina - 5,50 €

A3 įrėmintas plakatas.  Kaina - 16,60 €