1944-1952 m. laikotarpiu buvo suimta 18 819 partizanų, iš kurių 12 459 buvo pogrindžio kovotojų rėmėjai. Per visą partizaninio karo laiką, Lietuvoje žuvo 20 101 partizanas (apie pusę 16-21 metų amžiaus). Per šį laikotarpį legalizavosi 8 493 kovotojai. Istorikų duomenimis 1944 m. rudenį veikė apie 12 tūkst. Lietuvos partizanų, 1945 m. pavasarį apie 30 tūkst., 1946 m. vasarą – apie 4,5 tūkst., 1950 m. rudenį apie 1,2 tūkst. Lietuvos partizanų.

 

A4 plakatas (1vnt)  Kaina - 5.50 €

A4 įrėmintas plakatas (1vnt)  Kaina - 14,50 €

A3 plakatas (1vnt)  Kaina - 7,50 €

A3 įrėmintas plakatas (1vnt)  Kaina - 16,60 €