"Tautiška giesmė“. Žodžiai ir muzika Vinco Kudirkos (1858–1899). Vincas Kudirka šį kūrinį parašė ir paskelbė literatūros, politikos ir mokslo dvimėnesiniame laikraštyje „Varpas“ 1898 m. lapkričio-gruodžio Nr. 6.  "Tautiška giesmė“  pirmą kartą oficialiai sugiedota 1905 m., Didžiojo Vilniaus seimo išvakarių koncerte. Nuo 1917 m. giedota viešose politinėse demonstracijose, susirinkimuose ir suvažiavimuose. 1940 m., po sovietinės okupacijos, himnas buvo uždraustas, vietoj jo buvo atliekamas „Internacionalas“. Tačiau 1944 m. „Tautiška giesmė“ buvo atkurta kaip Lietuvos SSR himnas. 1950 m. sukūrus naująjį LSSR himną, už „Tautiškos giesmės“ atlikimą buvo persekiojama ir baudžiama. 1988 m. prieš atkuriant Lietuvos nepriklausomybę, himnu vėl tapo „Tautiškoji giesmė“.

A4 plakatas. Kaina - 4,50 €

A4 įrėmintas plakatas. Kaina - 12,50 €

A3 plakatas. Kaina - 6,50 €

A3 įrėmintas plakatas. Kaina - 14,60 €

                                                                                                        34,5×50,5 cm įrėmintas plakatas. Kaina - 41,42 € 

60×80 cm, laminuotas, rėmintas plakatas. Kaina - 79,60 €

100×75 cm, laminuotas, rėmintas plakatas. Kaina - 128,50